Wednesday, 15 February 2012

Hidayah Sumber Kebahagiaan

Terjemahan ayat: 8.  (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (kurnia)".

1.         Hidayah dari segi bahasa ialah petunjuk. Pada istilah syarak ialah petunjuk Allah    SWT ke arah kebenaran.

2.         Rahmat dari segi bahasa ialah belas kasihan. Pada istilah syarak ialah kebaikan       yang Allah SWT kurniakan kepada hamba Nya.

3.         Antara rahmat Allah SWT ialah:

(a)    tubuh badan yang sihat;
(b)   akal yang cerdas;
(c)    hati yang bersih;
(d)   jiwa yang bersih.

4.         Cara memperoleh hidatah Allah SWT:
           
(a)    bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT;
(b)   mempertingkatkan ibadat kepada Allah SWT;
(c)    memelihara hubungan baik sesame manusia;
(d)   melaksanakan tugas amar makruf dan nahi mungkar.

5.         Kelebihan orang yang memperolehi hidayat:

(a)    sentiasa patuh pada perintah Allah SWT;
(b)   jiwa dan perasaan sentiasa tenang;
(c)    menjadi contoh dan teladan kepada orang lain.
6.         Ciri-ciri orang yang memperoleh hidayah:

(a)    sabar dan tabah menghadapi dugaan hidup;
(b)   berpandangan jauh dan berfikiran terbuka;
(c)    mudah melakukan kebaikan.

7.         Akibat tidak memperoleh hidayah:

(a)    mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara;
(b)   jiwa dan perasaan sentiasa gelisah;
(c)    susah menerima sesuatu kebenaran.

8.         Perkara yang menghalang seseorang mendapat hidayah:

(a)    meninggalkan ibadat-ibadat fardu seperti solat lima waktu;
(b)   melakukan maksiat kepada Allah SWT seperti minum arak;
(c)    memiliki sifat-sifat mazmumah seperti takbur, riak dan sebagainya.

9.       Pengajaran Ayat:

(a)    hidayah adalah anugerah Allah SWT kepada hamba-hamba Nya;
(b)   kita hendaklah berusaha mendapatkan hidayah Allah SWT;
(c)    orang yang mendapat hidayah akan memperoleh kebahgiaan hidup di dunia dan akhirat.
 
 
 

No comments:

Post a Comment